Морничавите звуци на дело изведувано од оркестарот на Аушвиц