„Животот со лажички за кафе си го мерам“

Љубовната песна на Џ. Алфред Пруфрок