Во склоп на „Скопско лето“

Изложба која ги преиспитува границите помеѓу уметноста и документарното