Галеријата што изложи дело од 4.5 милиони долари во женски затвор