Европските издавачи се паразити на грбот на авторите од сиромашните земји