Еден век од раѓањето на магионичарот помеѓу физичарите