Заштитни механизми на телото и на душата

Болката и досадата се корисни