Сиромаштијо, и на непрофитните си им лесна (за дерење)