30 години подоцна, сè уште е подобро да издадеш плоча отколку пријател