Жижек: И што ако навиваме против пожарите во Амазонија?