Спортисти кои стигнале до милијарда или се близу неа