Никој не му дошол на роденден, ама затоа после го викнале Торонто Лифс и премиерот