Слабиот ростер и тешката група си го направија своето