Јапонците се запознаа од близу со каратистот Борко