Секогаш е перверзија да се гледаат забивањата на Џордан