Најдобрата екипа во нашиот живот - Дрим тимот од 1992