Во драматичен натпревар Џонсон Мети подобар од ЕВН