Заработија од ЛШ колку што немаат годишен буџет за плати