Валенсија поставила споменик на столчето каде седел слепиот навивач