Потеклото на правилото: "некогаш, секогаш, никогаш"