Студен туш за Германија и Бразил, Мексико во транс