ПСЖ во Куп играл против монтер, аптекар, водоводчија и електричар