На тренерот на Челси му се пали цигара, му се плаче, ама забрането е