На 16 години вака да дробиш за Барса не е мала работа