Коментаторски емоции кога земјата за прв пат ти оди на Светско