Јунакот од Зимбабве кој со автостоп поминал повеќе од 10.000 километри за да ја гледа својата селекција