Бидете фер, сменете им го новиот дрес на Бонучи со друг