40 години Ла Масија, 40 години една и единствена филозофија на игра во светот