Сапиосексуалност:

Можно е луѓето да чувствуваат сексуална привлечност само од интелигенција?