Рекламата на Жилет:

Дали мажот е најдобар што може да биде?