Зошто во поголеми сали музичарите треба да свират побавно?