Боички наместо лексилиум

Зошто милиони возрасни ја купуваат оваа боенка?