Од историјата на астрономијата

Женско помрачување на сонцето