Заборавениот музеј на забранета уметност во Узбекистан основан од електричар