Сме почнале да кажуваме „ф“ и „в“ кога сме го смениле начинот на исхрана