Прво издание на Фестивалот на урбана култура - МУРАЛ