Прирачник од 1923: „Девојки кои не треба да се земаат за жена“