80 години пред да се воведе

Орвел за „данокот на шеќер"