Тиранијата на „баш е згодно“

Неподносливата леснотија на практичноста