Со контроверзноста се претера

На луѓето им се повраќа од новиот филм на Трир