На Блумсдеј, 16.06

Мишки и дињи: мирисно читање на Џејмс Џојс