г-дин Лигавко од лабораторијата

Колку далеку скока жабата од расказот на Марк Твен?