Колкав е јаглеродниот отпечаток на музичката индустрија?