Митовите како прирачници за справување со катастрофи

Koга фолклорот спасува живот