Културна историја на корпулентноста

Кога „дебел“ станало навреда?