Како да знаеш што ќе биде морално неисправно во иднина, за да не го правиш денес?