Kaко би изгледал „Денот на мрмотот“ од перспектива на Рита?