И што, сега нема да има нацизам?

Јутјуб го избриша „Триумф на волјата“ на Рифенштал