Неговата кратка историја

Излезе автобиографијата на Хокинг