Германски музеј постави изложба за Мајкл Џексон и покрај контроверзноста